เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300
 
สายด่วนผ่านสื่อ social media หญิงไทยในต่างแดน
 
     ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหญิงไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ 
     ผ่านสื่อมีเดีย (Social Media) สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

     Sms +66 99 130 1300

 

  oscc1300.m@m-society.go.th