เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจ​ โครงสร้าง และกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และนางสาวนันท์ภัส ทวีโภคา หัวหน้ากลุ่มงานบริการ บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจ​ โครงสร้าง และกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) แก่คณะนักศึกษาดูงานจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดี และจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ณ​ ห้องประชุม MDT ศูนย์ช่วยเหลือสังคม