เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานภารกิจในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิดอาสา ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานภารกิจในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562 ภายใต้อรรถบถ "ก้ม กราบ กอด สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง" ซึ่งจัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ