เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟัง ความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

 • 23/04/2562
 • view 26

บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจ​ โครงสร้าง และกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

 • 23/04/2562
 • view 29

ประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนพื้นฐานเพศ ครั้งที่ 1

 • 19/04/2562
 • view 26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

 • 23/04/2562
 • view 47

งานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562

 • 05/04/2562
 • view 72

ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานภารกิจในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

 • 10/04/2562
 • view 18

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 • 10/04/2562
 • view 62

ผลการดำเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 ปี

 • 09/04/2562
 • view 42