ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟัง ความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

 • 23/04/2562
 • view 28

บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจ​ โครงสร้าง และกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

 • 23/04/2562
 • view 30

ประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนพื้นฐานเพศ ครั้งที่ 1

 • 19/04/2562
 • view 27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

 • 23/04/2562
 • view 48

งานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562

 • 05/04/2562
 • view 73

ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานภารกิจในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

 • 10/04/2562
 • view 19