ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุ 191
ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นำคณะข้าราชการ เจ้า...

11 ก.ย. 2562 เวลา 13.30-16.00 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ศึกษาดูงาน ร...

วันที่ : 12 กันยายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
รัฐมนตรี พม. มีข่าวดี
รัฐมนตรี พม. มีข่าวดี...

รัฐมนตรี พม. มีข่าวดี  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์สายด่วน 1300  ในหัวข้อ “มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด...

วันที่ : 03 กันยายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
รมว.พม. เร่ง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย
รมว.พม. เร่ง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย...

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุกทกภัย หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อ สา...

วันที่ : 03 กันยายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
“เวทีวิพากษ์ผลการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤตพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม”
“เวทีวิพากษ์ผลการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผ...

วันพุธที่ 28 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น. นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี “เวทีวิพากษ์ผลกา...

วันที่ : 28 สิงหาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

108

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

1,048

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

9,722

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

26,847

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด