ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสากล  ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดกำแพง
นายสากล  ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพั...

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. นายสากล  ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ส...

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
รัฐมนตรี พม.  ฝากเด็กทุกคนทำเพื่อส่วนรวม ทำประโยชน์เพื่อสังคม   เนื่องในงาน  “เวทีสิทธิเด็ก” ครั้งที่ 30 
รัฐมนตรี พม.  ฝากเด็กทุกคนทำเพื่อส่วนรวม ทำประโยชน...

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด "ก้า...

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือสังคม เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ (ศปก.พม.)
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือสังคม เรื่องรายชื่อผู้ได้รับกา...

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วันสิทธิเด็กสากล
วันสิทธิเด็กสากล

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

200

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

2,445

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

16,292

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

33,417

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด